Bebe Blanco Agterberg – jurywinnaar

We leven in een tijd waarin we ons constant moeten afvragen of de informatie die tot ons komt de realiteit weerspiegelt of niet. Gebruikmakend van het spel tussen objectiviteit en subjectiviteit slaagt Bebe Blanco Agterberg erin de geschiedenis op geheel eigen wijze te herschrijven. In haar werk is het altijd de vraag of het geënsceneerd is of dat we kijken naar de registratie van een werkelijke gebeurtenis. Niets is wat het lijkt.

Een paar andere geselecteerde beeldmakers

Contact@pshetparool@museumnacht.amsterdam@vandejongcreates@debeeldmakers_online