De spelregels

ALGEMEEN

FASE 1: INZENDING

 1. minstens 16 jaar oud zijn. Ben je jonger? Dan mag je wel meedoen, maar alleen met toestemming van je ouders.
 2. in Nederland wonen. Hoewel Het Parool een Amsterdamse krant is, hoef je als deelnemer niet in Amsterdam te wonen.
 3. wél op de hoogte zijn van wat er speelt in Amsterdam. Je gaat beeld maken voor Het Parool, een krant die gemaakt is in en gericht is op de hoofdstad. Als je uit een andere stad komt, moet je dus wel een zekere interesse hebben voor Amsterdam.
 4. in de gelegenheid zijn om Reviewmiddag #4 op woensdag 30 juni bij te wonen.
 5. de ambitie hebben om professioneel beeldmaker te worden.
 1. werkzaam zijn bij een van de organiserende partijen (Het Parool of Vandejong).
 2. al werkzaam zijn als professioneel beeldmaker. Je werk mag daarom niet meer dan zes keer gepubliceerd zijn bij landelijke media.
 3. een eerdere editie van De Beeldmakers hebben gewonnen.
 1. Je levert je werk aan via een inschrijfformulier.
 2. Het is de bedoeling dat je je 6 beelden als één pdf instuurt met een beschrijving per beeld. Let op: de pdf mag niet groter zijn dan 10mb.
 3. Het is voor de beoordeling en de presentatie noodzakelijk dat je je werken zo groot mogelijk aanlevert. We ontvangen je beelden graag in RGB en zo een hoog mogelijke kwaliteit.
 4. Het zou ideaal zijn als je beeld aan de lange kant 550 mm is. Dat is de afmeting van een spread in de krant.
 5. Ben je documentairefotograaf? Dan mag je maximaal 3 series inzenden, die elk bestaan uit maximaal 5 beelden. Op de reviewmiddag selecteer je daarvan 6 beelden om te presenteren.
 1. De website van De Beeldmakers.
 2. Het Instagram-account @vandejonglikes, waar Vandejong werk van talent laat zien.
 3. Het is voor de beoordeling en de presentatie noodzakelijk dat je je werken zo groot mogelijk aanlevert. We ontvangen je beelden graag in RGB en zo een hoog mogelijke kwaliteit.
 4. Het Instagram-account @pshetparool, waar Het Parool de verhalen uit de bijlage PS Het Parool onder de aandacht brengt.

FASE 2: SELECTIEPROCEDURE EN REVIEWMIDDAG

 1. De voorselectie wordt gemaakt tijdens een besloten jurybijeenkomst.
 2. Tijdens de reviewmiddag kiest de jury, op basis van het werk en de pitches, twee winnaars.
 3. Bij het kiezen van de winnaars streeft de jury naar een gevarieerde uitkomst.
 4. Ook het publiek mag meestemmen. Tijdens de reviewmiddag krijgt iedereen in het publiek de mogelijkheid een favoriet te kiezen.
 1. De originaliteit en creativiteit van het werk.
 2. Een duidelijke eigen stijl van de beeldmaker.
 3. De kwaliteit van het werk.
 4. Het achterliggende concept en de artdirection.
 1. Gitima van der Putten, beeldredacteur bij Het Parool.
 2. Roos Haasjes, artdirector bij Vandejong Creative Agency.
 1. Kun je op die dag niet aanwezig zijn, dan vervalt je deelname.
 2. De reviewmiddag is een publiek event wat fysiek plaatsvindt met een gelimiteerd publiek en daarom ook te volgen is via een livestream.
 1. Het gaat hierbij om een vast format: Pecha Kucha.
  Iedere deelnemer presenteert in drie minuten zijn/haar werk: zes beelden op zes slides. Iedere slide blijft precies 30 seconden
  staan en zo lang hebben deelnemers dus om er iets spannends
  over te vertellen.

 2. Vandejong maakt de presentatie op in Keynote. Hiervoor leveren de geselecteerde deelnemers voor De Beeldmakers hun zes beelden aan vóór 27 juni. In de bevestigingsmail die de geselecteerde deelnemers ontvangen, wordt hen uitgelegd hoe ze dit kunnen doen.

FASE 3: VERDERE PROCEDURE VOOR DE WINNAARS

 1. De spread bestaat uit twee pagina’s in de PS op dinsdag.
 2. Het betreft een wekelijkse rubriek onder de noemer ‘De Beeldmakers’, waarin een beeld van de winnaar wordt geplaatst, met daarbij een korte toelichting.
 3. Per spread krijgen de winnaars 210 euro betaald - voor twee spreads komt dat per winnaar neer op een totaalbedrag van 420 euro.

PRIVACY

OVERIGE BEPALINGEN

Contact@pshetparool@vandejongcreates